Çorlu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:

 • 2022 Mali Yılı Performans Programı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Çorlu Belediyesi 2022 Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Çorlu Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • 2021 Mali Yılı ek ödenek verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a borçlanma yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Ek reklam ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Masal Park ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Sosyal denge tazminatı sözleşmesini yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • “Çorlu’nun Filizleri” projesi kapsamında karşılıksız olarak verilecek yüksek öğrenim burs yardımı uygulama yönergesi konusunun görüşülmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Ara komisyonda görüşülen yönerge oy birliğiyle kabul edildi.
 • Çorlu Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi arasında, sokak hayvanlarına Çorlu Belediyesi tarafından yapılamayan operasyonların İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılabilmesi için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclis Üyesi Değer Kara tarafından Meclis’e okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
 • İçişleri Komisyonu raporu Meclis Üyesi Fahri Sangdıç tarafından Meclis’e okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
 • İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Ara komisyonda görüşülen maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
 • İmar Komisyonu raporu Meclis Üyesi Cihan Kaygusuzoğlu tarafından Meclis’e okundu. Tek tek oylanan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.
 • Gündem maddelerine geçilmeden önce gündeme oy birliğiyle alınan; marketlerin ve kargo işletmelerinin açılışı ve denetimi konularında net kurallar belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için oluşturulan “Taslak Tesis Kurma Ön İzin Belgesi Yönergesi’nin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.